АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
Author: Маринова, Наталия; Бойчев, Бойчо
Abstract: През последните няколко години интересът към наемането на облачна инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) се засили и това предизвика появата на много нови решения от този клас. Конкуренцията в пазарното предлагане доведе до значими изменения в бизнес стратегиите на доставчиците на IaaS облачни услуги. Свидетели сме на изключителна динамика в пазара на облачна инфраструктура като услуга, което изисква щателно анализиране на текущите възможности на доставчиците на такива продукти и посоката, в която те ще се развиват в близките години. Целите на настоящата статия са анализиране характеристиките, предимствата и недостатъците на IaaS решенията на водещите световни доставчици на облачни услуги и извеждане на препоръки за избор на ефективна облачна конфигурация. За постигане на поставените цели са използвани Магическите квадранти на Gartner, събрани са и са обобщени данни от сайтовете на изследваните доставчици на IaaS облачни услуги и са обособени параметри, по които може да се анализират, сравнят и оценят водещите световни IaaS решения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3126
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p586__BMBook3bul2016_69_86.pdf 633.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов