АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА IAAS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
Автор: Маринова, Наталия; Бойчев, Бойчо
Резюме: През последните няколко години интересът към наемането на облачна инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) се засили и това предизвика появата на много нови решения от този клас. Конкуренцията в пазарното предлагане доведе до значими изменения в бизнес стратегиите на доставчиците на IaaS облачни услуги. Свидетели сме на изключителна динамика в пазара на облачна инфраструктура като услуга, което изисква щателно анализиране на текущите възможности на доставчиците на такива продукти и посоката, в която те ще се развиват в близките години. Целите на настоящата статия са анализиране характеристиките, предимствата и недостатъците на IaaS решенията на водещите световни доставчици на облачни услуги и извеждане на препоръки за избор на ефективна облачна конфигурация. За постигане на поставените цели са използвани Магическите квадранти на Gartner, събрани са и са обобщени данни от сайтовете на изследваните доставчици на IaaS облачни услуги и са обособени параметри, по които може да се анализират, сравнят и оценят водещите световни IaaS решения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3126
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p586__BMBook3bul2016_69_86.pdf 633.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов