КОРПОРАТИВНАТА МОБИЛНОСТ – ПЪТ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

DSpace/Manakin хранилище

КОРПОРАТИВНАТА МОБИЛНОСТ – ПЪТ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОРПОРАТИВНАТА МОБИЛНОСТ – ПЪТ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА
Автор: Таиров, Искрен
Резюме: През последните години масовото навлизане на мобилни устройства коренно промени представите за дейността на служителите и измеренията на бизнеса. Бурното развитие на бизнеса, най-вече чрез мобилността на персонала, доведе до полуляризирането на различни концепции като (Bring Your Own Device), CYOD (Choose Your Own Device) COPE (Corporate Owned, Personally Enabled) и др. По тази причина на преден план се появяват проблеми, свързани с осигуряването на възможност за постоянно участие на служителите в работните процеси и изграждане на канали за достъп до информацията без ограничение от време, място и тип на устройство. Паралелно с това е необходимо да се разработи стратегия, осигуряваща баланс между удобството при използването на мобилни устройства и надеждността и безопасността при функционирането на корпоративната мрежа. В настоящата статия се разглеждат същността и ползите за бизнеса, които осигурява концепцията BYOD, прави се съпоставка с концепцията CYOD, анализира се алтернативата COPE, същността й и подходите за нейното реализиране.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3130
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p587__BMBook3bul2016_87_98.pdf 513.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов