СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА МОБИЛНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА МОБИЛНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА МОБИЛНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Author: Маринова, Кремена
Abstract: Съвременните мобилни и електронни платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Реализирането на онлайн разплащанията има редица ползи както за банките и институциите, които ги внедря-ват, така и за търговците и клиентите, които ги използват при осъществяване на своята дейност. Целта на настоящата статия е да се представят мобилните и електронните системи за разплащания като едно от най-перспективните направления в развитието на разплащанията у нас, да се откроят силните и слабите им страни, като ясно се идентифицират възможностите и заплахите за тяхното прилагане, съобразно текущата социално-политическа конюнктура в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3157
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
p621__BMBook1bul2017_42_59.pdf 933.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов