ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИ

DLib Repository

ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИ

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИ
Author: Милев, Пламен
Abstract: Статията разглежда методологическите въпроси при оценка на информационни системи за индексиране и анализ на информация от интернет. Сравнителният анализ на подобен клас информационни системи може да се извърши само след като предварително се дефинират показатели за оценка, експертно се определят техните степени на значимост (теглови коефициенти) и се осигури достъп до необходимите източници на данни. В настоящото изследване последните представляват набор от интернет ресурси, които дават характеристики и информация за работещи на пазара архитектурни решения. В резултат на установените слаби страни и недостатъци на реализираните системи в последната част се прави опит за предлагане на концепция за подобна информационна система. В заключение се изтъкват предимствата на разработената концепция спрямо съществуващите алтернативни решения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3159
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
p622__BMBook1bul2017_60_79.pdf 1012.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов