ПРОБЛЕМНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

DLib Repository

ПРОБЛЕМНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ
Author: Иванова, Дияна; Ivanova, Diyana
Abstract: Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на европейско ниво, предизвикала промени и в национален мащаб. В настоящата разработка се изследват проблемни аспекти при осъществяването на обществени поръчки у нас. Поставя се акцент върху допуснати съществени нарушения и се предлагат възможности за ограничаването им чрез повишаване ефективността на вътрешния контрол. Public procurement is a mechanism for spending public funds and the control on its awarding and execution processes helps to respect the law in this aspect of public sector governance. The topic is both socially important and particularly relevant, given the public procurement reform at European level, which has caused changes in our country, too. This paper studies some problematic aspects of public procurement implementation in our country. The emphasis is placed on substantial violations and proposals are made for limiting them by increasing the effectiveness of internal control.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3165
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p603__DialogueBook4bul2016_23_37.pdf 944.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов