ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА
Автор: Голованова, Наталия; Бекаева, Анна
Резюме: Съвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които се занимават с иновационна дейност, а също така нарасна обемът на експедираната иновационна продукция в общия обем на експедираната продукция. Дори тези положителни тенденции обаче не позволяват да се преодолее изоставането от развитите страни. Проблемите, произтичащи от ниската ефективност на иновационната дейност в Русия, по мнението на авторите, са свързани с проблемите и рисковете, възникващи в предприятията, които комерсиализират иновациите. Процесът на комерсиализация на иновациите има своята специфика и в зависимост от степента на участие на създателите на иновации в него може да се реализира посредством три различни начина – самостоятелно използване, частично отстъпване на правата за използване на иновациите, пълно предаване на правата за тяхното използване. Проблемите и рисковете, с които могат да се сблъскат предприятията в процеса на комерсиализация на иновациите, са представени от авторите по отношение на всеки метод. Също така в статията са изложени авторски предложения за активизиране внедряването на иновации от предприятията.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3242
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
37c1a071021c6aa ... c6776048576943b78be5f6.pdf 560.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов