АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ
Author: Иванова, Дияна; Кушева, Галя
Abstract: Част от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и предприемане на мерки за тяхното преодоляване. На база дадените методически указания и публикуваната информация от Министерството на финансите, в настоящата разработка е представена методика за анализ на финансовите показатели на отделните общини. Извършен е анализ на дефинираните от законодателството финансови показатели на общините в България към края на 2015 г. и на тази основа са идентифицирани често срещани проблеми при финансовото управление в тази част от публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3244
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
088a51fbe3a2235 ... 478edafb369ed70b25cf80.pdf 646.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов