СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА

DLib Repository

СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА
Author: Иванова, Петя
Abstract: Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение на този бизнес модел в наши дни, като изяснява същността, очертава предпоставките за проявлението му и типологизира разнообразието от инициативи, попадащи в неговия обхват. Специално внимание се отделя на стимулиращите и задържащите фактори пред приложението му. Представени са най-широко използваните платформи, предоставящи туристически продукти и услуги. Систематизирани са предимствата и недостатъците на съвместното потребление и отражението му върху конвенционалното туристическо предлагане.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3245
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
afc30e203f0241d ... d4bd1b542be8e759acc144.pdf 612.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов