ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ФИНАСОВА ИНТЕГРАЦИЯ

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ФИНАСОВА ИНТЕГРАЦИЯ

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ФИНАСОВА ИНТЕГРАЦИЯ
Author: Карпитская, Марина; Крупенко, Юлия; Барисенко, Павел
Abstract: В статията се разглеждат проблемите на интеграционните процеси в областта на застраховането в Евразийския икономически съюз. Идентифицират се стратегическите насоки на държавното регулиране на презастрахователния пазар на Република Беларус. Коментира се факта, че в беларуското законодателство няма законодателен акт, регулиращ презастрахователните дейности, и държавното регулиране в тази област се основава на действащото законодателство, касаещо застрахователните дружества. Във връзка с това анализът на финансовата стабилност в Евразийския икономически съюз се основава на критериите по „Платежоспособност I“. По отношение на финансовата стабилност на застрахователния сектор в страните – членки на ЕС се прилага рисково базиран подход. Независимо от това, нито един от тези подходи не може да се приложи напълно в Република Беларус поради използваните методи за анализ, които се основават на хипоте¬тични сценарии за развитие на пазара и се характеризират с висока степен на ненадейност. Установено е, че при презастраховането е необходимо да се оцени надеждността на дадена презастрахователна организация не само въз основа на анализ на финансовите й показатели, но и да се направи комплексно проучване на нейната финансова стабилност. Във връзка с това бе направено заключението, че горната методология дава възможност за обективен анализ на надеждността на презастрахователната компания и може да подпомогне разработването на набор от мерки, насочени към нейното подобряване
URI: http://hdl.handle.net/10610/3407
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
18be5dd7ce5fcdc ... 5d01626107a2b4fa30a3f9.pdf 728.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов