РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ИНОВАЦИОННАТА ИКОНОМИКА НА КАЗАХСТАН

DLib Repository

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ИНОВАЦИОННАТА ИКОНОМИКА НА КАЗАХСТАН

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ИНОВАЦИОННАТА ИКОНОМИКА НА КАЗАХСТАН
Author: Утеубаев, Талгат; Петрова, Мариана
Abstract: Статията представя статистически анализ на показателите за иновативен растеж в Република Казахстан. Те са сравнени с показателите на технологично напредналите страни, по-специално с такива индикатори като: дела на предприятията, внедряващи иновации; разходите за научноизследователска и развойна дейност, направени в страната (като процент от БВП); общия брой изследователи на хиляда трудово заети лица; и брой на направените изследвания. В резултат на проведеното научно изследване са определени ключовите фактори, оказващи съществено влияние върху дейността на малките и средните предприятия (МСП), свързана с иновациите. Цел – да се разкрият характерът и съдържанието на човешкия фактор в икономиката във връзка с ролята му за превръщане на обществото в ино¬вационно; да се проучи ролята на човешкия фактор за иновационното развитие на държавата. Методология - изследването включва измерване на промените в икономическото развитие и иновациите в Казахстан, необходими във време на на¬растваща глобална конкуренция. Заключение - днес държавата значително изостава от другите развити страни според индексите, определящи развитието на иновациите. Република Казахстан може да бъде конкурентоспособна чрез преминаване към нов модел на икономически растеж и чрез бързо намаляване на изоставането. Държавата се нуждае от ефективна стратегия за развитие на иновациите, която се състои главно от развитието на човешкия потенциал и заетостта на гражданите. Интеграцията на образованието, науката и индустрията както и развитието на образованието на основата на съвременната наука и технологии са едно от приоритетните направления на икономическото развитие на Казахстан в наши дни
URI: http://hdl.handle.net/10610/3409
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
5d96baca836cbc5 ... 508214d98b6f88ef406ab8.pdf 584.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов