Изследване процеса на амортизация на дълготрайните активи на фирмата чрез математически модел.

DLib Repository

Изследване процеса на амортизация на дълготрайните активи на фирмата чрез математически модел.

Show full item record

Title: Изследване процеса на амортизация на дълготрайните активи на фирмата чрез математически модел.
Author: Василева, Весела
URI: http://hdl.handle.net/10610/629
Date: 2007


Files in this item

Files Size Format View
BU2007-1-4-V._Vasileva.swf 617.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов