Now showing items 1-2 of 2

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 

   Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bojilov, Bojidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2012)
   В съвременните пазарни условия проблемът за автоматизация на счетоводството е ключов проблем поради необходимостта да се събира и обработва все по нарастващ обем от данни, вследствие от бързото развитие на бизнеса, както ...
  • ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ 

   Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bozhilov, Bozhidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy; Dekov, Veselin (АИ "Ценов", 2012)
   Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно ...