• THE EVOLUTION OF THE MARKETING PARADIGM 

   Banchev, Petar (АИ "Ценов", 2013)
   The evolution of the marketing paradigm. Over the last decade, marketing has started to develop new content in its paradigm, based on rethinking existing marketing hypotheses for identifying, studying and solving the ...
  • СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ 

   Банчев, Петър; Григорова, Ваня; Божиков, Асен; Гуджеров, Павел; Banchev, Petar; Grigorova, Vanya; Bozhikov, Asen; Gudzherov, Pavel (АИ "Ценов", 2013)
   Съвременните характеристики на пазара подтикват туристическите организации в България към изграждане на партньорства в маркетингови мрежи – процес, който се нуждае от научнообосновани процедури. Проучването защитава тезата, ...