Now showing items 1-1 of 1

    • „СПЕСТЯВАНЕ” ЧРЕЗ РИСКОВО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ 

      Ерусалимов, Румен; EROUSALIMOV, R. (АИ "Ценов", 2009)
      На българския застрахователен пазар се предлагат различни видове животозастраховки. Някои от тях биват именувани като „Спестовни застраховки”, други като „Рискови застраховки”. Общите условия, по въпросните застрахователни ...