Now showing items 1-1 of 1

    • Концепции за устойчивост във фирменото управление 

      Хентце, Йоахим; HENTTSE, J. (АИ "Ценов", 2010)
      Устойчивото управление поставя акцент върху равнопоставеността между стремежа към печалби и социалната отговорност на предприемаческите проекти. Интегралната му насоченост се свързва с мирогледа за устойчивост на ...