Now showing items 1-1 of 1

    • СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 

      Хаджиев, Виктор; Hadjiev, Viktor (АИ "Ценов", 2014)
      В студията се разглежда взаимодействието между управленски процеси, структура и цели. Характерът на това взаимодействие се определя от степента на взаимозависимост между изпълняваните управленски дейности и тяхната сложност. ...