Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО 

      Христова, М.; Hristova, M. (АИ "Ценов", 2011)
      Основният подотрасъл на българското селско стопанство е зърнопроизводството. Повишаването на печалбите при отглеждането на зърнени култури е възможно чрез оптимизация на разходите. За да управляват ефективно стопанствата ...