Now showing items 1-4 of 4

  • THE IMPACT OF CULTURAL HETEROGENEITY ON THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS 

   Iliev, Dragomir; Ilieva, Daniela (АИ "Ценов", 2014)
   After sixty years of integration, the idea of a united Europe has been put to the test. The purpose of this article is to put to discussion the degree of integration achievable between the member states. European ...
  • THE POTENTIAL FOR ATTRACTING CHINESE TOURISTS TO BULGARIA'S TOURIST MARKET 

   Iliev, Iliev; Ilieva, Daniela; Neikov, Yordan (АИ "Ценов", 2015)
   With its great variety of natural, cultural and historical resources and low labour cost, Bulgaria has the potential to develop new tourist products and attract tourists from lucrative markets such as the Chinese market, ...
  • РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

   Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Илиева, Даниела; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Ilieva, Daniela (АИ "Ценов", 2012)
   Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифи- цирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното ...
  • СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

   Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела; Нейков, Йордан; Ангелов, Иван; Iliev, Dragomir; Ilieva, Daniela; Neykov, Yordan; Angelov, Ivan (АИ "Ценов", 2015)
   Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо ...