Now showing items 1-1 of 1

    • АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА” 

      Атанасова, Елка; Atanasova, Elka (АИ "Ценов", 2014)
      Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва ...