Now showing items 1-2 of 2

  • CARD-NOT-PRESENT FRAUD – CHALLENGES AND COUNTERACTIONS 

   Parusheva, Silvia (АИ "Ценов", 2015)
   Due to the rapid development of electronic commerce, the percentage of card-not-present payments over the Internet and fraud related to these, have increased. The relative importance of card-not-present fraud (CNPF) has ...
  • КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

   Парушева, Силвия (АИ "Ценов", 2015)
   Благодарение на бурното равитие на електронната търговия се увеличава делът на безналичните картови плащания в интернет, а заедно с това и на свързаните с тях измами. Относителната важност на картово-безналичните измами ...