Now showing items 1-1 of 1

    • МОБИЛНАТА ТЪРГОВИЯ И НЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

      Таиров, Искрен; Tairov, Iskren (АИ "Ценов", 2014)
      Мобилните технологии носят ценни ползи за бизнеса, които могат да се реализират само, ако компаниите съумеят да ги използват ефективно. В настоящата статия подробно са разгледани мобилните технологии и тяхната еволюция ...