Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

      Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела; Трифонова, Даниела (Tsenov Publishing House, 2017)
      Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес. ...