Now showing items 1-1 of 1

    • НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ 

      Миланова, Емилия; Milanova, Emilia (АИ "Ценов", 2012)
      Студията обсъжда основните цели на програмата за реформи – Базел ІІІ като философия на новото капиталово споразумение. Акцентира се върху подобряване на капиталовата рамка в пет основни направления: повишаване качеството, ...