Now showing items 1-1 of 1

    • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ ОТ ОНЛАЙН АНКЕТИ 

      Йорданов, Радослав (Tsenov Publishing House, 2019)
      С появата и развитието на интернет и свързани с него приложения се промениха много области на обществения живот. Промениха се и начините за набиране на маркетингова информация. Все по-рядко анкетите се отпечатват на хартия ...