Now showing items 1-1 of 1

    • ПРОСПЕКТИВНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

      Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey (АИ "Ценов", 2011)
      Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия ...