Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА 

      Илийчовски, Светослав; Мидова, Петранка; Филипова, Теодора; Iliychovski, Svetoslav; Midova, Petranka; Filipova, Teodora (АИ "Ценов", 2011)
      Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни ...