Now showing items 1-1 of 1

    • НОВИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

      Симеонова, Росица; Simeonova, Rositsa (АИ "Ценов", 2016)
      Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това ...