Now showing items 1-1 of 1

    • БИЗНЕС МОДЕЛ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ДИРЕКТНО КРЕДИТИРАНЕ 

      Ралинска, Елена (Tsenov Publishing House, 2019)
      В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им ...