Now showing items 1-1 of 1

    • КУЛТУРНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ 

      Ганева, Ваня (АИ "Ценов", 2003)
      От социологическа гледна точка потребителското поведение е само една от формите на социалното поведение на човека. В този смисъл то е повлияно от културни фактори и условия. Културата на дадено общество може да се дефинира ...