Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
   Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано ...
  • СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ-АНАЛИЗ В БЪЛГАРИЯ 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
   В днешно време компаниите отделят все повече средства за изграждане и поддържане на уеб-сайтове и за извършване на разнородни по своя характер онлайн дейности. Във връзка с това все повече расте интересът към инструмен-ти ...