Now showing items 1-2 of 2

  • РЕЛИГИОЗНИТЕ “НИШКИ” В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ ДУХ И ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ: МАКС ВЕБЕР 

   Богомилова, Нонка (АИ "Ценов", 2010)
   В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият ...
  • ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА 

   Димитров, Георги; Dimitrov, Georgi (АИ "Ценов", 2011)
   Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от ...