Now showing items 1-1 of 1

    • ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

      Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Krumova, Diana; Eftimova, Irina (АИ "Ценов", 2014)
      Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, ...