Now showing items 1-1 of 1

    • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ 

      Илиев, Георги; ILIEV, G. (АИ "Ценов", 2012)
      В отговор на въпроса: какво се отразява по счетоводен път – се разисква по обекта (обсега, обхвата) и предмета на счетоводството. Счетоводната методология се дискутира в отговор на въпроса: как се изяснява счетоводният ...