Now showing items 1-2 of 2

  • ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ 

   Стефанов, Галин; Stefanov, Galin (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основните ...
  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

   Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Костов, Димитър; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay; Kostov, Dimitar (АИ "Ценов", 2013)
   Европейският съюз като територия за свободно движение на "хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни ...