Now showing items 1-1 of 1

    • БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 

      Вечев, Венцислав; VECHEV, V. (АИ "Ценов", 2012)
      Кредитната дейност, осъществявана от търговските банки, е ос- новният източник на приходи под формата на лихви, такси, комисиони и др., които банковите предприятия реализират. При осъществяване на този вид операции ...