Now showing items 1-1 of 1

    • ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БАНКОВИТЕ КРИЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 

      Божинов, Божидар; Bojinov, Bojidar (АИ "Ценов", 2013)
      Световната финансова криза отново постави на преден план въпроса за мястото и значението на банковия сектор в съвременната икономика. Тя показа, че проблемите в сектора твърде рядко остават секторни, а по-скоро се прехвърлят ...