Now showing items 1-1 of 1

    • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 

      Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bojilov, Bojidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2012)
      В съвременните пазарни условия проблемът за автоматизация на счетоводството е ключов проблем поради необходимостта да се събира и обработва все по нарастващ обем от данни, вследствие от бързото развитие на бизнеса, както ...