Now showing items 1-1 of 1

    • ГРУПОВИ РЕШЕНИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ 

      Каменов, Камен; KAMENOV, K. (АИ "Ценов", 2012)
      В статията се разглеждат груповите решения във връзка с индивидуалното поведение на отделните участници в групата. Прави се връзка между личните качества и конкретното поведение при груповите решения. Анализират се различни ...