Now showing items 1-1 of 1

    • АСПЕКТИ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОДПРАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС 

      Тананеев, Емилиян; Стойкова, Пепа; Tananeev, Emilian; Stoykova, Pepa (АИ "Ценов", 2010)
      В съвременността се прилага документиране за различни цели от обществения живот. Всички факти и обстоятелства, които са значими за данъчния процес, могат да се докажат въз основа на документ. Развитието на технологиите ...