Now showing items 1-1 of 1

    • ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА 

      Димитров, Георги; Dimitrov, Georgi (АИ "Ценов", 2011)
      Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от ...