Now showing items 1-1 of 1

    • ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

      Марчев, Фотин; Marchev, Fotin (АИ "Ценов", 2011)
      В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална ...