Now showing items 1-1 of 1

    • АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО ТАЛАНТИЗЪМ – ТАЛАНТ – СТРАТЕГИИ 

      Янков, Никола; Yankov, Nikola (АИ "Ценов", 2011)
      В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като ...