Now showing items 1-1 of 1

    • НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕКИПНИЯ ПОДХОД 

      Хаджиев, Кристиян; Hadjiev, Kristiyan (АИ "Ценов", 2012)
      В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. ...