Now showing items 1-1 of 1

    • СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

      Георгиева, Мариана (АИ "Ценов", 2010)
      Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера ...