Now showing items 1-1 of 1

    • ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА 

      Живков, Николай (АИ "Ценов", 2003)
      Най-голяма ценност в политическата философия на либерализма е човекът и реализацията на същностните му сили в условията на доброволно сдружаване. Съгласие за общи действия между човешките индивиди се постига с прилагане ...