Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА 

      Гарабедян, Хачо; Garabedyan, Hacho (АИ "Ценов", 2015)
      Глобализацията на бизнеса и изострянето на конкуренцията провокира нарастващия интерес към въпросите за подобряването на ефективността на веригата на разпределение, развитието и активното внедряване на дистрибуционния подход ...