Now showing items 1-1 of 1

    • ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 

      Друмева, Мариана; Drumeva, Mariana (АИ "Ценов", 2016)
      В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство ...