Now showing items 1-1 of 1

    • ГЪВКАВАТА СИГУРНОСТ /FLEXECURITY/ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 

      Пантелеева, Силвия (АИ "Ценов", 2009)
      В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална ...