Now showing items 1-1 of 1

    • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

      Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya (АИ "Ценов", 2012)
      Динамичните промени в икономиката на страната оказват съществено влияние върху човешките ресурси и тяхната система за управление в бизнес организациите. Ето защо се налагат перманентни анализи и оценки на тези ресурси и ...