Now showing items 1-2 of 2

  • ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

   Марчев, Фотин; Marchev, Fotin (АИ "Ценов", 2011)
   В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална ...
  • ЗА ВРЪЗКАТА „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ 

   Беев, Ивайло; Пешев, Петър; Beev, Ivaylo; Peshev, Petar (АИ "Ценов", 2016)
   Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. ...